Back to top
FIRE

Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση

Σύστημα πυρανίχνευσης ονομάζεται μια ομάδα από ηλεκτρονικές συσκευές που σκοπό έχουν να ανιχνεύσουν έγκαιρα μια εστία φωτιάς, καπνού ή αερίων και να δώσουν το σήμα κινδύνου με ηχητικά, οπτικά μέσα, καθώς και την άμεση απομακρυσμένη ειδοποίηση. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από τον κεντρικό πίνακα ελέγχου, τα εξαρτήματα ανίχνευσης φωτιάς, καπνού και αερίων, τα μέσα ένδειξης και σήμανσης και σε κάποιες περιπτώσεις τις συσκευές αυτόματης κατάσβεσης και τους μηχανισμούς συγκράτησης θυρών για πόρτες πυρασφαλείας.

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών η εταιρία μας διαθέτει αξιόπιστα συστήματα για μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις όπου προτείνει τα λεγόμενα συμβατικά συστήματα και για μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις τα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα (addressable).

FIRE

Addressable Fire Detection Backbone - Food Industry Project

 

Ζήτηση προσφοράς
Συμβατική Πυρανίχνευση

Τα συμβατικά  συστήματα πυρανίχνευσης είναι αυτά που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες εγκαταστάσεις. Η φιλοσοφία του συμβατικού συστήματος εστιάζει στον χωρισμό του κτηρίου σε περιοχές που ονομάζονται ζώνες, η κάθε ζώνη περιλαμβάνει ανιχνευτές και μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς.

Οι συμβατικοί πίνακες αποτελούνται από ζώνες ανάλογα με τις ανάγκες κάλυψης, η κάθε ζώνη μπορεί να έχει έως 20 σημεία ελέγχου όπως ανιχνευτές, κομβία και σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού ο πίνακας εμφανίζει ένδειξη από την αντίστοιχη ζώνη. Ο ανιχνευτής ή το κομβίο που έχει ενεργοποιηθεί διαθέτει ενδεικτικό LED το οποίο ανάβει και μένει αναμμένο μέχρι να γίνει reset η ζώνη από τον πίνακα.

Τα συμβατικά σύστημα πυρανίχνευσης προτείνονται για μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις και αποτελούν μια προσιτή και οικονομική λύση.

ph svesis

apollo

 

Διευσιοδοτούμενη Πυρανίχνευση

Τα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα δεν έχουν τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων, ένας πίνακας διαθέτει βρόγχους loop, ο κάθε βρόγχος μπορεί να δεχθεί έως 125 συσκευές, ανιχνευτές, μπουτόν, σειρήνες κλπ.

Η κάθε συσκευή διαθέτει ένα αναγνωριστικό στοιχείο μία διεύθυνση που προγραμματίζεται στη συσκευή κατά την εγκατάσταση, έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε ζώνες συναγερμού προσθέτοντας απλά τις διευθύνσεις των σημείων ελέγχου ενός χώρου σε ένα γκρουπ.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού ο πίνακας που έχει αμφίδρομη επικοινωνία με τις συσκευές μας δίνει την ζώνη αλλά και την ακριβή διεύθυνση (σημειακή αναγνώριση), αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε άμεσα το σημείο συμβάντος συναγερμού.

Ο πίνακας επίσης ελέγχει εάν κάθε συσκευή λειτουργεί σωστά και την κατάσταση σχετικά με το χρόνο που πρέπει να κάνουμε συντήρηση (π.χ. καθαρισμό), επίσης υπάρχουν υβριδικοί ανιχνευτές με περισσότερους αισθητήρες (καπνού, θερμοκρασίας αερίων κλπ.) και μας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσουμε την τιμή και τον συνδυασμό αισθητήρων που θέλουμε για ενεργοποίηση συναγερμού.

Τα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα είναι ιδανικά για μεσαίες, μεγάλες και απαιτητικές εγκαταστάσεις.

inimhochiki

Συστήματα Πυρόσβεσης

Ευέλικτα, αποδοτικά και αποτελεσματικά συστήματα καταστολής της φωτιάς με εθνικές και διεθνής πιστοποιήσεις και πρότυπα. Τα συστήματα πυρόσβεσής της FirePro είναι βασισμένα σε πολυετής δοκιμές και έρευνες πάντα με αφοσίωση στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Πρόκειται για δομοστοιχειακές και προ-μηχανικευμένες γεννήτριες συμπυκνωμένου αερολύματος. Χρησιμοποιούν την τελευταίας γενεάς στερεά χημική ένωση FPC.

fireprofirepro

 

Η FPC μετατρέπεται σε ραγδαίας διαστολής συμπυκνωμένο αερόλυμα καταστολής της φωτιάς, το οποίο διοχετεύεται ομοιόμορφα στον προστατευόμενο κλειστό χώρο χρησιμοποιώντας την ορμή που αναπτύσσεται κατά τη διαδικασία της μετατροπής. Η φωτιά κατασβήνεται κυρίως με τη διακοπή των χημικών αλυσιδωτών αντιδράσεων στη φλόγα, χωρίς να μειώνεται το οξυγόνο του χώρου.

firepro

Η τεχνολογία της Firepro χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον καλιούχα άλατα χωρίς την παρουσία πυροτεχνικών στοιχείων. 

Τα συστήματα σχεδιάζονται τηρώντας αυστηρά όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα και φέρουν όλες τις κατάλληλες πιστοποιήσεις.

firepro

Πλεονεκτήματα

Τεράστια εξοικονόμηση χώρου. • Χαμηλά φορτία βάρους. • Χαμηλό κόστος συντήρησης. • Εύκολη εγκατάσταση σε νέα ή/και προς ανακαίνιση έργα. • Εύκολη σύνδεση με συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. • Ολική κατάκλιση μικρών χώρων στην πηγή της φωτιάς για κατάσβεση. • Εύκολη μεταφορά. • Δεν απαιτούνται πολύπλοκες σωληνώσεις ή/και ακροφύσια. • Δεν υπάρχουν περιορισμοί για λόγους υπερπίεσης. • Θερμοκρασία λειρουργίας: απο -50ºC έως 250ºC, μέχρι 98% υγρασία.

Πολλαπλές εφαρμογές

Ηλεκτρολογικοί Πίνακες • Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί Μηχανοστάσια • Δωμάτια Ελέγχου • Κανάλια καλωδίωσης Χώροι Γεννητριών • Αποθήκες και Αρχεία • Σταθμοί Τηλεπικοινωνιών Οχήματα • Σιδηρόδρομοι • Θαλάσσια Σκάφη, Κότερα και Σκάφη αναψυχής

firepro

firepro

Συνεργαζόμενες εταιρίες