ΕΡΓΑ

Εταιρία Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων στην Χαλκιδική.

Ανώνυμη Εταιρία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού στην Χαλκιδική.

Εργοστάσιο Κονιαμάτων στη Δράμα.

Εργοστάσιο Τυροκομικών Προϊόντων στα Γρεβενά.

Σύγχρονη Μονάδα Παραγωγής Βιολογικού Γάλακτος στα Γρεβενά.

Εργοστάσιο Παραγωγής Ζωοτροφών στα Γρεβενά.

Βιομηχανία Αγροτικών Προϊόντων στην Ημαθία.

Αγροτικός Συνεταιρισμός στην Ημαθία.

Ξενοδοχειακή Μονάδα στην Χαλκιδική.

Βιομηχανία Ξύλου στην Ημαθία.

Βιομηχανία Κιβωτοποιϊας και Παλετοποιϊας στην Ημαθία.

Κατάστημα Καλλυντικών στην Ημαθία.

Κατάστημα Καλλυντικών στην Καστοριά.

Κατάστημα Καλλυντικών στην Ημαθία.

Βιομηχανία Επεξεργασίας Φρούτων και Λαχανικών στην Πέλλα.
Ελληνική Βιομηχανία Ζωοτροφών Α.Ε στο Πλατύ Ημαθίας.
Κατάστημα Εστίασης στην Ημαθία.
Κομμωτήριο στην Θεσσαλονίκη.
Κατάστημα Εστίασης στη Θεσσαλονίκη.

Εταιρία Αυτοματισμού και Πληροφοριών στην Θεσσαλονίκη.

Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη.
Βιομηχανία Μηχανημάτων Επεξεργασίας & Συσκευασίας Τροφίμων στην Πέλλα.
Εμπορία Φρούτων στην Θεσσαλονίκη.

Κατάστημα με Ηλεκτρολογικό Υλικό στην Ημαθία.

Κατάστημα Φωτιστικών στην Ημαθία.

Αλυσίδα SUPER MARKET σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.

Εμπορία Ανθοκομικών στην Ημαθία.

Βιομηχανία Πλαστικών στην Ημαθία.