Βιομηχανία

Τεχνολογία Video Analytics

Βιομηχανία

Ο έλεγχος και η εποπτεία περιμετρικών και εξωτερικών χώρων σε βιομηχανικούς χώρους και όχι μόνο, πλέον κρίνεται αναγκαίος. Ο τρόπος διασφάλισης της περιμέτρου μιας εγκατάστασης αποτελεί πρόκληση διότι εμπλέκονται πολλοί παράμετροι που δυσκολεύουν σημαντικά το επίπεδο  ελέγχου στους εν λόγο χώρους. Τα πιο συχνά προβλήματα είναι οι μεγάλες αποστάσεις κάλυψης, οι αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, οι άνθρωποι ή οχήματα ή ζώα που τη διασχίζουν, οι μεταβολές του φωτισμού κατά τη διάρκεια του 24ώρου κλπ.

Επιπλέον πολλά εργοστάσια και βιομηχανίες έχουν εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας για την 24ωρη παρακολούθηση και καταγραφή των χώρων τους. Αρκετοί από αυτούς διαθέτουν και επανδρωμένα φυλάκια όπου ο χειριστής ελέγχει μέσα από οθόνες τις κάμερες. Είναι πολύ δύσκολο όμως ακόμα για τους πιο έμπειρους και ευσυνείδητους χειριστές να μένουν προσηλωμένοι απέναντι στις πολυάριθμες πολλές φορές οθόνες των control rooms, καθώς και του μεγάλου όγκου των δεδομένων που καταγράφονται από τις κάμερες, προκειμένου να εντοπίσουν μια ύποπτη κίνηση ή μια απρόβλεπτη ενέργεια.

Η νέα τεχνολογία VideoAnalytics δίνει ένα σημαντικό χέρι βοηθείας στην εξασφάλιση ενός πιο αποτελεσματικού ελέγχου της επιτηρούμενης περιοχής. Έχει σχεδιαστεί και προσφέρει στοιχεία τεχνητής ευφυΐας στις εφαρμογές CCTV. Προσθέτει και συνδυάζει μεγαλύτερη ασφάλεια στις νέες ή υφιστάμενες εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV που υπάρχουν στους χώρους.

Το εντυπωσιακό με την εφαρμογή της τεχνολογίας VideoAnalytics  είναι ότι μπορεί να ελέγχει τις εικόνες που καταγράφουν οι κάμερες και να "διαπιστώνει" αν υπάρχει κάποια μη προβλεπόμενη ή ύποπτη κίνηση ή ενέργεια. Με απλές εντολές και έξυπνο τρόπο στο πεδίο μίας κάμερας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει περιοχές (ζώνες) συναγερμού. Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία αυτής της ζώνης είναι «ότι κάθε κίνηση που γίνεται μέσα σε αυτήν, θεωρείται ως παραβίαση και σηματοδοτηθεί κατάσταση συναγερμού». Για παράδειγμα σε μία κάμερα που ελέγχει περιμετρικά έναν χώρο ορίζεται μία ζώνη (γραμμή) παράλληλα με την περίφραξη, στην περίπτωση διέλευσης κάποιου ατόμου ή αντικειμένου στη ζώνη, θα σηματοδοτήθει άμεσα συναγερμός. Ο συναγερμός συνεπάγεται με άμεση προβολή της συγκεκριμένης κάμερας στο monitor συναγερμών του φύλακα, ειδοποίηση του  Κέντρου Παρακολούθησης, ενεργοποίηση σειρήνας, μετάδοση ηχητικού μηνύματος κλπ.  Σημαντικά πλεονεκτήματα του συστήματος αποτελούν η δυνατότητα ορισμού της φοράς της κίνησης παραβίασης της ζώνης, για παράδειγμα από έξω προς τα μέσα και η δυνατότητα σκιαγράφησης της πορείας του αντικειμένου που παραβίασε τον χώρο. Αυτό απλοποιεί κατά πολύ τους κανόνες βάσει των οποίων θα αξιολογούνται τα συμβάντα από το σύστημα Video Analytics. Έτσι σε ένα σύστημα περιμετρικής προστασίας που συνήθως καλύπτει εκατοντάδες ή και χιλιάδες μέτρα, αυτή η απλοποίηση βοηθά κατά πολύ τους χειριστές.

Μια άλλη πρακτική που είναι χρήσιμο να ακολουθείται είναι ο συνδυασμός των καμερών που θα παρακολουθούν συγκεκριμένες ζώνες με την τεχνολογία VideoAnalytics, με τις υπόλοιπες κάμερες που διαθέτει ο φυλασσόμενος χώρος. Για παράδειγμα σε περίπτωση που το VideoAnalytics εντοπίσει ύποπτη κίνηση, μπορεί να δοθεί αυτόματα εντολή σε μία άλλη κινητή κάμερα SpeedDome να εστιάσει στο σημείο του συμβάντος για καλύτερο πλάνο και μεγαλύτερη ανάλυση. Επιπλέον είναι θεμιτό να χρησιμοποιούνται άλλες κάμερες για την γενική επιτήρηση του χώρου και έτσι να επιτυγχάνεται η πλήρης κάλυψη του χώρου.

Σημαντική είναι η εφαρμογή VideoAnalytics σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης αυτοκινήτων Parking, οπού και χρησιμοποιείται για την αναγνώριση πινακίδων κατά την είσοδο και έξοδο τους.

Τέλος το VideoAnalytics βρίσκει εφαρμογή σε:

  • Περιμετρική φύλαξη
  • Καταμέτρηση αυτοκινήτων σε δρόμους.
  • Αναγνώριση πινακίδας αυτοκινήτου.
  • Καταμέτρηση ανθρώπων σε καταστήματα, εμπορικά κέντρα κλπ. 
  • Ανίχνευση χρωμάτων, εγκαταλελειμμένα αντικείμενα.
  • Έλεγχος αλλαγής θέσης αντικειμένων.
  • Ανίχνευση πυρκαγιάς/καπνού αλλά και υπερχείλισης ρεμάτων.