Επιχείρηση

Συναγερμός Videofied

Επιχείρηση

Πόσες φορές έχετε διαπιστώσει πως ο συναγερμός σας έχει ενεργοποιηθεί χωρίς να υπάρχει παραβίαση; Έχει διαπιστωθεί πως υπάρχει σημαντικό πλήθος ανεπιθύμητων συναγερμών σε κάθε μεμονωμένο σύστημα. Στο πρόβλημα αυτό καμία τεχνική λύση  δεν δεσμεύεται στην πλήρη απομόνωση των ψευδών συναγερμών. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εξωτερικά συστήματα ασφαλείας, θεωρείται σχεδόν δεδομένη η όχληση του πελάτη από ανεπιθύμητους ή ψευδείς συναγερμούς όπως για παράδειγμα από ακραία καιρικά φαινόμενα, κινήσεις δέντρων ή φυτών, ζώων κλπ.

Επιπλέον πόσο σίγουροι είμαστε;  Όταν κατά την κρίση μας απενεργοποιούμε το σύστημα συναγερμού μας απομακρυσμένα, επειδή θεωρούμε πως η ειδοποίηση που είχαμε είναι ψευδής συναγερμός ενώ μπορεί να έχει πραγματικά αίτια, όπως πραγματικών εισβολέων οι οποίοι πιθανώς να αποθαρρύνθηκαν και να εγκατέλειψαν την προσπάθεια παραβίασης του φυλασσόμενου χώρου.

Η αναγκαιότητα οπτικής επιβεβαίωσης του συμβάντος ενός συναγερμού μέσω της κάμερας μας δίνει την δυνατότητα της αξιολόγησης του συμβάντος για την αποφυγή ψευδών συναγερμών και της άμεσης αντίδρασης των διωκτικών αρχών σε περίπτωση πραγματικής παραβίασης.

Ιδανική λύση αποτελεί ο συναγερμός της Videofied, ο οποίος μπορεί να καλύπτει τις απαιτήσεις οπτικής επιβεβαίωσης συναγερμών με ένα πλήρες ασύρματο σύστημα με οπτικούς ανιχνευτές, όπου κατά την ανίχνευση κίνησης γίνεται λήψη βίντεο 10 δευτερολέπτων, το οποίο μέσω δικτύου GPRS μεταφέρεται στο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Ο χειριστής τού Κ.Λ.Σ. γνωρίζοντας τα αίτια που προκάλεσαν το συναγερμό, ενεργεί σύμφωνα με τις προκαθορισμένες διαδικασίες.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι η έννοια του ψευδούς συναγερμού παύει για πάντα και η διαχείριση κάθε περιστατικού στηρίζεται στα πραγματικά στοιχεία του βίντεο.

Ο κεντρικός πίνακας συναγερμού υποστηρίζει έως 25 ασύρματες συσκευές, ενώ δέχεται 3 καλωδιακές ζώνες και διαθέτει 2 προγραμματιζόμενες εξόδους. Το σύστημα ελέγχει τακτικά την καλή λειτουργία των περιφερικών του και αποστέλλει σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων εάν παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία.

Η ασύρματη σύνδεση όλου του εξοπλισμού μας δίνει την  δυνατότητα εγκατάστασης των ανιχνευτών σε οποιοδήποτε σημείο, χωρίς την χρήση καλωδίων και η διάρκεια των μπαταριών τους είναι έως 4 χρόνια. Επίσης η μεταφορά δεδομένων προς το Κέντρο Λήψης Σημάτων γίνεται μέσω σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας GPRS και όχι με 3G το οποίο δεν είναι διαθέσιμο σε πολλές περιοχές.   

Τα συστήματα ασφαλείας της Videofied καλύπτουν το πρότυπο EN50131Grade 2 και διαθέτουν 3 πιστοποιήσεις ISO.

Η SA Electronics έχει εγκαταστήσει ασύρματο σύστημα συναγερμού  Videofied σε πολλές εφαρμογές όπως:  Φωτοβολταικά Πάρκα, Βιομηχανικά κτίρια, Θερμοκήπια, Οικίες & αυλές σπιτιών, Μάντρες & Συνεργεία αυτοκινήτων, Ανοιχτούς χώρους επιχειρήσεων κλπ, γενικά είναι ένα σύστημα που μπορεί να βρει εφαρμογή παντού.