Συμβατική Πυρανίχνευση

Τα συμβατικά  συστήματα πυρανίχνευσης είναι αυτά που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες εγκαταστάσεις. Οι συμβατικοί πίνακες αποτελούνται από ζώνες ανάλογα με τις ανάγκες κάλυψης, η κάθε ζώνη μπορεί να έχει έως 20 σημεία ελέγχου όπως ανιχνευτές, κομβία και σε περίπτωση συμβάντος ο πίνακας εμφανίζει ένδειξη από την αντίστοιχη ζώνη. Προτείνουμε τα συμβατικά σύστημα πυρανίχνευσης για μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις και αποτελούν μία προσιτή και οικονομική λύση.