Πυρασφαλή Ερμάρια - Φοριαμοί (κλασέρ)

Πυρασφαλές Χρηματοκιβώτιο 001 EN Diplomat με Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας από το Σουηδικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου SP.FIRE CLASS για 60, 90, 120 λεπτά. Διαστάσεων: (Υ)30,8cm x (Π)41cm x (Β)34.2cm και Βάρους: 26Kg
Πυρασφαλές Χρηματοκιβώτιο 119EN Diplomat με Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας από το Σουηδικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου SP.FIRE CLASS για 60 λεπτά. Διαστάσεων: (Υ)36cm x (Π)41,2cm x (Β)36,3cm και Βάρους: 31Kg
Πυρασφαλές Χρηματοκιβώτιο 530EN Diplomat με Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας από το Σουηδικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου SP.FIRE CLASS για 60 λεπτά. Διαστάσεων: (Υ)52,2cm x (Π)40,4cm x (Β)44cm και Βάρους: 53Kg
Πυρασφαλές Χρηματοκιβώτιο RT070 EN77 Diplomat με Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας από το Σουηδικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου SP.FIRE CLASS για 90 λεπτά. Διαστάσεων: (Υ)69,5cm x (Π)50cm x (Β)50cm και Βάρους: 90Kg
Πυρασφαλές Χρηματοκιβώτιο RT080 EN77 Diplomat με Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας από το Σουηδικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου SP.FIRE CLASS για 90 λεπτά. Διαστάσεων: (Υ)87,6cm x (Π)52cm x (Β)52cm και Βάρους: 122Kg
Πυρασφαλές Χρηματοκιβώτιο RT110 EN77 Diplomat με Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας από το Σουηδικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου SP.FIRE CLASS για 120 λεπτά. Διαστάσεων: (Υ)112,2cm x (Π)65,5cm x (Β)56cm και Βάρους: 209Kg
Πυρασφαλές Χρηματοκιβώτιο RT130 EN77 Diplomat με Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας από το Σουηδικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου SP.FIRE CLASS για 120 λεπτά. Διαστάσεων: (Υ)144,5cm x (Π)77,5cm x (Β)65cm και Βάρους: 348Kg
Πυρασφαλές Χρηματοκιβώτιο RT200 EN77 Diplomat με Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας από το Σουηδικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου SP.FIRE CLASS για 120 λεπτά. Διαστάσεων: (Υ)169cm x (Π)77,5cm x (Β)65cm και Βάρους: 388Kg