Πιστοποίησεις

Η SA Electronics είναι πιστοποιημένη από τον φορέα IQ CERT σύμφωνα με το πρότυπο ELOT EN ISO 9001:2008, για την μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση & εμπορία συστημάτων ασφαλείας, αυτοματισμού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με αριθμό 3015/39/60/947-ιζ’, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τον Ν. 2518/1997 και Ν. 3707/2008. Το προσωπικό μας διαθέτει άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τον Ν. 2518/1997 και Ν. 3707/2008.

Συμμετέχουμε στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), που αφορά στην ανακύκλωση των συσκευών (Π.Δ. 117/2004), σε συνεργασία με την εταιρία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.
Επίσης συμμετέχουμε και στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ηλεκτρικών Στηλών καιΣυσσωρευτών σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 σε συνεργασία με την εταιρία Αφής Α.Ε.

 

 

ISO 9001:2008  SA Electronics
ISO 9001:2008  SA Electronics