Κλειδαριές Ξενοδοχείων

Κλειδαριά Ξενοδοχείου i-Classic, ξεκλειδώνει με κάρτα – κλειδί (i-Card). Χωρίς ζημιές από την εισαγωγή καρτών στην κλειδαριά, σε αντίθεση με το παλιό μαγνητικό σύστημα. Ξεκλειδώνει απλά με το πέρασμα της i-Card μπροστά από την κλειδαριά.
Κλειδαριά Ξενοδοχείου iHTL, ξεκλειδώνει με κάρτα – κλειδί (i-Card). Χωρίς ζημιές από την εισαγωγή καρτών στην κλειδαριά, σε αντίθεση με το παλιό μαγνητικό σύστημα. Ξεκλειδώνει απλά με το πέρασμα της iHTL μπροστά από την κλειδαριά.