Βιομετρικοί Αναγνώστες

Βιομετρικός αναγνώστης Bioentry Plus Mifare για δικτυακός έλεγχο εισόδου και εξόδου του προσωπικού με δυνατότητα ανάγνωσης του αποτυπώματος του δαχτύλου, κάρτας ή συνδυασμό όλων.