Συσκευή GSM Artion Paradox για την επικοινωνία του συναγερμού με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων.
Συσκευή GSM Artion Paradox για την επικοινωνία του συναγερμού με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων.
Συσκευή GSM Artion Paradox για την επικοινωνία του συναγερμού με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων.
Συσκευή GSM Artion Paradox για την επικοινωνία του συναγερμού με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων.

GSM Artion Paradox

Συσκευή Back-up GSM Artion της εταιρίας Paradox για την επικοινωνία των κέντρων συναγερμού με τους Κεντρικούς Σταθμούς Λήψεως Σημάτων στην περίπτωση διακοπής της γραμμής σταθερής τηλεφωνίας ή σε χώρους όπου δεν υπάρχει γραμμή σταθερής τηλεφωνίας. Δυνατότητα αποστολής SMS μέχρι και σε 8 παραλήπτες. Προγραμματίζεται εύκολα από απόσταση με εντολές SMS από κινητό τηλέφωνο ή μέσω του ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού Artion Configuration Software από Η/Υ. Δυνατότητα ελεγχόμενης όπλισης / αφόπλισης του συστήματος με την χρήση προ-προγραμματισμένων μηνυμάτων SMS αλλά και για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των δύο εξόδων PGMs. Μοναδικός αριθμός ΙΜΕΙ εγκεκριμένος από τον οργανισμό ΒΑΒΤ (British Approvals for Telecommunications).