Μονάδα Gemino Universal Ksenia για επικοινωνίας μέσω δικτύων GSM-GPRS.
Μονάδα Gemino Universal Ksenia για επικοινωνίας μέσω δικτύων GSM-GPRS.
Μονάδα Gemino Universal Ksenia για επικοινωνίας μέσω δικτύων GSM-GPRS.
Μονάδα Gemino Universal Ksenia για επικοινωνίας μέσω δικτύων GSM-GPRS.
Μονάδα Gemino Universal Ksenia για επικοινωνίας μέσω δικτύων GSM-GPRS.
Μονάδα Gemino Universal Ksenia για επικοινωνίας μέσω δικτύων GSM-GPRS.
Μονάδα Gemino Universal Ksenia για επικοινωνίας μέσω δικτύων GSM-GPRS.
Μονάδα Gemino Universal Ksenia για επικοινωνίας μέσω δικτύων GSM-GPRS.

Gemino Universal Ksenia

Μονάδα Gemino Universal της εταιρίας Ksenia για επικοινωνίας μέσω δικτύων GSM-GPRS . Απόλυτη αξιοπιστία λόγω της διπλής κάρτας SIM, της διπλής κεραίας που διαθέτει και του ειδικού τρόπου διαχείριση αυτών. Επιτρέπει την αποστολή φωνητικών μηνυμάτων, SMS και email για τον απομακρυσμένο χειρισμό εξόδων. Συνεργάζεται με οποιονδήποτε πίνακα συναγερμού της αγοράς, αλλά  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομα συστήματα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προγραμματισμό και έλεγχο της κεντρικής μονάδας μέσω GPRS.