Πρόγραμμα Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού eTIME σύστημα ωρομέτρησης ελέγχου πρόσβασης ελέγχου πρόσβασης
Πρόγραμμα Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού eTIME σύστημα ωρομέτρησης ελέγχου πρόσβασης ελέγχου πρόσβασης
Πρόγραμμα Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού eTIME σύστημα ωρομέτρησης ελέγχου πρόσβασης ελέγχου πρόσβασης
Πρόγραμμα Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού eTIME σύστημα ωρομέτρησης ελέγχου πρόσβασης ελέγχου πρόσβασης
Πρόγραμμα Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού eTIME σύστημα ωρομέτρησης ελέγχου πρόσβασης ελέγχου πρόσβασης
Πρόγραμμα Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού eTIME σύστημα ωρομέτρησης ελέγχου πρόσβασης ελέγχου πρόσβασης
Πρόγραμμα Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού eTIME σύστημα ωρομέτρησης ελέγχου πρόσβασης ελέγχου πρόσβασης
Πρόγραμμα Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού eTIME σύστημα ωρομέτρησης ελέγχου πρόσβασης ελέγχου πρόσβασης

eTIME

Το eTIME είναι ένα εξειδικευμένο ευέλικτο σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού και ελέγχου πρόσβασης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, για τον καλύτερο ελέγχου πρόσβασης των εργαζομένων. Το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει απεριόριστο αριθμών γενικών στοιχείων και φωτογραφιών των εργαζομένων και συνδέεται με Barcode κάρτα, με βιομετρικό αισθητήρα αφής, ή με ηλεκτρονικά τερματικά ωρομέτρησης για τον έλεγχο παρουσίας των εργαζομένων ( ώρα εισόδου – εξόδου, διάρκεια απουσίας- διαλλείματος, παρακολούθηση αδειών). Εκδίδει όλες τις απαραίτητες αναλυτικές και συγκεντρωτικές αναφορές παρουσιών, απουσιών, υπερβάσεων, υπερωριών, νυκτερινών σε μορφή Excel, Word, Pdf για την έγκυρη έκδοση μισθοδοσίας. Παρέχει επίσης την δυνατότητα διαχείρισης εργαζομένων ανά τμήμα, ορισμός ωραρίων-αργιών και απομακρυσμένη υποστήριξη. Ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος, CPU: Pεnteium D ή μεγαλύτερο, RAM:512MB ή μεγαλλύτερη, χώρος στο σκληρό 100MB, λειτουργικό σύστημα:Microsoft Windows 2000/XP/VISTA.

DOWNLOADS: