Χρηματοκιβώτιο Υψίστης Ασφαλείας Defender Pro 123 Godrej

Χρηματοκιβώτιο Υψίστης Ασφαλείας Defender Pro 123 Godrej

Χρηματοκιβώτιο Υψίστης Ασφαλείας Defender Pro 123 Godrej βαρέως τύπου κατασκευασμένο σύμφωνα με τα αυστηροτερα Ευρωπαϊικά πρότυπα ασφαλείας. Πιστοποιημένο σύμφωνα με την διεθνή προδιαγραφή αντιδιαρικτικής αντοχής EN1143-I/2005 από τους Vds ECBS 2450, (USA) UL και για την πυρασφάλεια του ενάντια της φωτιάς σύμφωνα με το πρότυπο NT 017 60P από το SP. Με σύστημα κλείδωσης (κλειδαριά-κλειδάριθμος) πιστοποιημένo από τον Vds, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1300 και στις κατηγορίες B-C.

Όλα τα περιμετρικά του τοιχώματα είναι τριπλής κατασκευής με θωράκιση από ειδικό υλικό πλήρωσης TDR Matrix, το οποίο δεν παραβιάζεται σε απόπειρες διάτρησης ή κοπής από θερμικά-διατρητικά και κοπτικά μέσα, και παρέχει υψηλή αντοχή σε βίαιη πτώση του χρηματοκιβωτίου όπως και προστασία του περιεχομένου σε περίπτωση πυρκαγιάς .Έχει περιμετρική ασφάλιση από πύρους διατομής Φ40mm.

Στο εσωτερικό του υπάρχουν κινητά ράφια με διάταξη σκαλιέρας, και ένα ερμάριο ασφαλείας. Προσφέρεται με διπλά ενεργά συστήματα ασφάλισης, και επιπρόσθετα με ειδικό σύστημα απενεργοποίησης των εμβόλων (relocking device) σε περίπτωση απόπειρας διάρρηξης.

  • Εξωτερικές διαστάσεις: 68,5cm x 52cm x 61,5cm
  • Bάρος 215kg
  • Χωρητικότητα 105lt