Τηλεφωνητής VDMP3 για συναγερμό Paradox

Τηλεφωνητής VDMP3 Paradox

Τηλεφωνητής VDMP3 της εταιρίας Paradox, συμβατός με κέντρα Digiplex EVO, MG5000/5050 και Spectra SP. Τηλεφωνητής bus με Ελληνικό μενού και δυνατότητα κλήσης πέντε (Spectra SP) ή οκτώ τηλεφώνων (Digiplex EVO). Επίσης δυνατότητα απομακρυσμένης όπλισης/αφόπλισης και ενεργοποίησης του PGM, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής.