Οκτακάναλος παθητικός πομποδέκτης ΜΖ-108P Mezo.

Πομποδέκτης Video Balun ΜΖ-108P Mezo

Οκτακάναλος παθητικός πομποδέκτης ΜΖ-108P της εταιρίας Mezo, που επιτρέπει Real-Time μετάδοση σήματος CCTV video με υψηλή ποιότητα έγχρωμα ή ασπρόμαυρα, μέσω καλωδίου UTP. Χρησιμοποιείται ως συνήθως σαν δέκτης 8 ανεξάρτητων καναλιών, κατασκευή απο αλουμινίου, μπορεί να συνδεθεί απ'ευθείας στην κάμερα και η σύνδεση γίνεται με κλέμα και RJ-45 σύνδεσμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πομποδέκτης για μετάδοση σήματος video έως τα 300m ή σαν πομπός με ενεργό δέκτη για μετάδοση σήματος video έως τα 600m.