Πλακέτα φωνητικών μηνυμάτων PW Voice-BD Crow.

Πλακέτα PW Voice-BD Crow

Πλακέτα φωνητικών μηνυμάτων PW Voice-BD της εταιρίας Crow για πίνακες της σειράς Runner. Παρέχει την δυνατότητα φωνητικής αναγγελίας συμβάντων του συστήματος μέσω ηχογραφημένων μηνυμάτων 90 δευτερολέπτων και αναγγελίας ξεχωριστού μηνύματος για τα συμβάντα κάθε ζώνης.