Πλακέτα επέκτασης συναγερμού PW Output-BD Crow.

Πλακέτα PW Output-BD Crow

Πλακέτα επέκτασης συναγερμού PW Output-BD της εταιρίας Crow. Παρέχει την επέκτασης 4 πλήρως προγραμμματιζόμενων επιπλέον έξοδων. Διαθέτει 4 εξόδους relay για άμεση χρήση και διασύνδενση με οποιαδήποτε συσκευή.

Πλακέτα επέκτασης 4ων εξόδων για πίνακες CROW

Διαθέτει τέσσερεις εξόδους Relay .

Πλακέτα επέκτασης 4ων εξόδων για πίνακες CROW

Διαθέτει τέσσερεις εξόδους Relay .

Πλακέτα επέκτασης 4ων εξόδων για πίνακες CROW

Διαθέτει τέσσερεις εξόδους Relay .

Πλακέτα επέκτασης 4ων εξόδων για πίνακες CROW

Διαθέτει τέσσερεις εξόδους Relay .