Πλακέτα GSM/GPRS Gemino Ksenia

Πλακέτα Gemino Bus Ksenia

Μονάδα Gemino Bus της εταιρίας Ksenia για επικοινωνίας μέσω δικτύων GSM-GPRS με υποδοχή για 2 κάρτες SIM. Επιτρέπει την αποστολή φωνητικών μηνυμάτων, SMS και email ή την διαχείριση της μονάδας ελέγχου και τον απομακρυσμένο χειρισμό εξόδων μέσω του Menu φωνητικής καθοδήγησης ή μέσω εντολών με SMSΣυνεργάζεται με τις μονάδες ελέγχου lares. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προγραμματισμό και έλεγχο της κεντρικής μονάδας μέσω GPRS. Δεν απαιτείται εξωτερική επέκταση φωνητικών μηνυμάτων καθώς αυτή διατίθεται ήση ενσωματωμένη στην κεντρική μονάδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ανεξάρτητη μονάδα ή σε συνεργασία με την μονάδα επικοινωνίας μέσω γραμμής PSTN, Pontis.