Πλακέτα Divide Ksenia για απομόνωση και επέκταση του διαύλου επικοινωνίας KS-BUS
Πλακέτα Divide Ksenia για απομόνωση και επέκταση του διαύλου επικοινωνίας KS-BUS
Πλακέτα Divide Ksenia για απομόνωση και επέκταση του διαύλου επικοινωνίας KS-BUS
Πλακέτα Divide Ksenia για απομόνωση και επέκταση του διαύλου επικοινωνίας KS-BUS
Πλακέτα Divide Ksenia για απομόνωση και επέκταση του διαύλου επικοινωνίας KS-BUS
Πλακέτα Divide Ksenia για απομόνωση και επέκταση του διαύλου επικοινωνίας KS-BUS

Πλακέτα Divide Ksenia

Η πλακέτα Divide της εταιρίας Ksenia επιτρέπει τον διαχωρισμό του δικτύου σε περισσότερα τμήματα για μεγαλύτερη προστασία από βλάβη ή δολιοφθορά. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επέκταση του δικτύου για περαιτέρω 500m. Η πλακέτα Divide μπορεί να ρυθμιστεί με πολύ γρήγορο τρόπο: απλά τοποθετήστε (χειροκίνητα ή αυτόματα) το σειριακό αριθμό της συσκευής στη διαμόρφωση του μηχανήματος.