Πλακέτα COM-IP Communicat για Ethernet

Πλακέτα COM-IP Ethernet

Πλακέτα COM-IP Ethernet για αδιάλειπτο έλεγχο επικοινωνίας τηλεφωνικής γραμμής. Η μετάδοση σημάτων πραγματοποιείται μέσω INTERNET και απαιτείται σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων.