Πλακέτα Φωνητικών Εντολών για Πίνακες Siemens

Πλακέτα Φωνητικών Εντολών για Πίνακες Siemens

Το στοιχείο IAV6-90 αμφίδρομης φωνητικής επαλήθευσης επιτρέπει την αποθήκευση πολλαπλών φωνητικών μηνυμάτων τα οποία συνδυάζονται με γεγονότα έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα για ενημέρωση του χρηστή μέσω τηλεφώνου για τα γεγονότα ή τους συναγερμούς.