Πλακέτα Πίνακα συναγερμού και αυτοματισμών  Lares 16IP Ksenia
Πλακέτα Πίνακα συναγερμού και αυτοματισμών  Lares 16IP Ksenia
Πλακέτα Πίνακα συναγερμού και αυτοματισμών  Lares 16IP Ksenia
Πλακέτα Πίνακα συναγερμού Lares 16IP Ksenia
Πλακέτα Πίνακα συναγερμού και αυτοματισμών  Lares 16IP Ksenia
Πλακέτα Πίνακα συναγερμού και αυτοματισμών  Lares 16IP Ksenia
Πλακέτα Πίνακα συναγερμού και αυτοματισμών  Lares 16IP Ksenia
Πλακέτα Πίνακα συναγερμού Lares 16IP Ksenia

Πλακέτα Πίνακα Lares 16IP Ksenia

Η σειρά πλακέτων Lares της εταιρίας Ksenia είναι μονάδες ελέγχου συστημάτων ασφαλείας οι οποίες διαθέτουν πιστοποίηση Grade-3, με μοναδικά χαρακτηριστικά, απεριόριστες δυνατότητες και επίσης έιναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένη διαχείριση οικιακών αυτοματισμών (φωτισμού, θέρμανσης/ψύξης, σύστηματος παρακολούθησης, συστήματος εικόνας&ήχου, ελέγχου πρόσβασης κ.α.). Η πλακέτα του συστήματος μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε μεταλλικό κουτί, είναι εφοδιασμένη με 10 εισόδους, 16 προγραμματιζόμενες εισόδους/εξόδους, 1 έξοδο ρελέ 1Α, την θύρα διασύνδεσης K-BUS, την θύρα USB επικοινωνίας, την θύρα για δίκτυο Ethernet με ενσωματωμένο Web Server, το κύκλωμα φόρτισης,το κύκλωμα ελέγχου και προστασία της μπαταρίας. Παρέχουν την δυνατότητα πλήρη απομακρυσμένου έλεγχου (κατάσταση συστήματος, προβλημάτων, σεναρίων κ.α.) και διαχείρησης (εισόδων/εξόδων, υποσυστημάτων, ασύρματων συσκευών κ.α.) μέσω του Web Server.