Πλακέτα Πίνακα Συναγερμού SP7000 Pcb Paradox

Πλακέτα Πίνακα Συναγερμού SP7000 Paradox

Η σειρά Spectra προσφέρει έναν συνδυασμό καινοτόμων χαρακτηριστικών και προηγμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας για τη δημιουργία ενός μοναδικού επεκτάσιμου συστήματος ασφαλείας. Μέσω του BUS επικοινωνίας, τα κέντρα Spectra μπορούν να επεκταθούν με τη χρήση ασύρματων και ενσύρματων modules και μέσω μίας ποικιλίας από περιφερειακά. Η αξιοπιστία των κέντρων Spectra έχει διευρυνθεί έτσι ώστε να σας παρέχουν περισσότερες δυνατότητες, όπως StayD όπλιση, περισσότερες on-board ζώνες (επεκτάσιμες έως 32), περισσότερα on-board PGMs (επεκτάσιμα έως 16), υποστήριξη του νέου GSM module ( σειρά PCS), Plug-In Voice Dialer (VDMP3) και Internet Module (ΙP100). Η πλακέτα SP7000 Pcb διαθέτει 16+1(πληκτρολογίου) ζώνες με δυνατότητα διπλασιασμού. Δυνατότητα σύνδεσης δεκτών RTX-3 και RTX-1 και χωρισμού σε 2 υποσυστήματα με 1 relay, 4 PGM και έως 32 χρήστες.Μνήμη 256 συμβάντων.

DOWNLOADS: