Ασύρματος πίνακας συναγερμού Serenity Crow 32 ασύρματων ζώνων αμφίδρομης επικοινωνίας 2 ενσύρματες ζώνες, 4 υποσυστήματα με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτης  οικιακό αυτοματισμό και Access Control.
Ασύρματος πίνακας συναγερμού Serenity Crow 32 ασύρματων ζώνων αμφίδρομης επικοινωνίας 2 ενσύρματες ζώνες, 4 υποσυστήματα με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτης  οικιακό αυτοματισμό και Access Control.
Ασύρματος πίνακας συναγερμού Serenity Crow 32 ασύρματων ζώνων αμφίδρομης επικοινωνίας 2 ενσύρματες ζώνες, 4 υποσυστήματα με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτης  οικιακό αυτοματισμό και Access Control.
Ασύρματος πίνακας συναγερμού Serenity Crow 32 ασύρματων ζώνων αμφίδρομης επικοινωνίας 2 ενσύρματες ζώνες, 4 υποσυστήματα με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτης  οικιακό αυτοματισμό και Access Control.
Ασύρματος πίνακας συναγερμού Serenity Crow 32 ασύρματων ζώνων αμφίδρομης επικοινωνίας 2 ενσύρματες ζώνες, 4 υποσυστήματα με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτης  οικιακό αυτοματισμό και Access Control.
Ασύρματος πίνακας συναγερμού Serenity Crow 32 ασύρματων ζώνων αμφίδρομης επικοινωνίας 2 ενσύρματες ζώνες, 4 υποσυστήματα με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτης  οικιακό αυτοματισμό και Access Control.
Ασύρματος πίνακας συναγερμού Serenity Crow 32 ασύρματων ζώνων αμφίδρομης επικοινωνίας 2 ενσύρματες ζώνες, 4 υποσυστήματα με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτης  οικιακό αυτοματισμό και Access Control.
Ασύρματος πίνακας συναγερμού Serenity Crow 32 ασύρματων ζώνων αμφίδρομης επικοινωνίας 2 ενσύρματες ζώνες, 4 υποσυστήματα με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτης  οικιακό αυτοματισμό και Access Control.

Πίνακας Συναγερμού Serenity Crow

Ασύρματος πίνακας συναγερμού Serenity της εταιρίας Crow με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, δυνατότητα επικοινωνίας μέσω δικτύων TCP-IP, GSM και GPRS για αποστολή μηνυμάτων SMS ή σημάτων συναγερμού με CID σε κέντρο λήψης. Υποστηρίζει μέχρι 32 ασύρματες ζώνες, 2 ενσύρματες ζώνες, 4 υποσυστήματα και παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού των ζωνών μέσω web εφαρμογής ή κινητών και σταθερών τηλεφώνων. Διαθέτει ενσωματωμένο ασύρματο δέκτης αμφίδρομης επικοινωνίας και πλήρη γκάμα ασύρματων περιφερειακών σε συχνότητα λειτουργίας 868Mhz και 915,6 Mhz . Διαθέτει επίσης ενσωματωμένο αναγνώστη RFID (proximity tag), ενσωματωμένο μικρόφωνο με δυνατότητα απομακρυσμένης αμφίδρομης επικοινωνίας και παρέχει λειτουργίες οικιακού αυτοματισμού και Access Control. Ο πίνακας καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας  EN50131 Grade 2.

Android
Smart Phone
DOWNLOADS: