Μodule επικοινωνιας IP150 Paradox για έλεγχο και χειρισμό του συναγερμού απομακρυσμένα.

Μodule IP150 Paradox

Μodule επικοινωνιας IP150 της εταιρίας Paradox συμβατό με κέντρα Spectra SP (V2.10 ή νεότερη), MG5000/MG5050 (V2.10 ή νεότερη) και EVO. Παρέχει την δυνατότητα ελέγχου και χειρισμού απομακρυσμένα σε πραγματικό χρόνο των καταστάσεων των ζωνών και των υποσυστημάτων (π.χ. Ανοικτή/κλειστή ζώνη, όπλιση/αφόπλιση, όπλιση/αφόπλιση υποσυστημάτων , προβλήματα και συμβάντα συναγερμού) μέσω προγράμματος περιήγησης (web browser) και αποστέλλει τα συμβάντα μέσω δικτύου IP (LAN/WAN/Internet). Παρέχει δύο ενσωματωμένες επαφές I/O που ελέγχονται μέσω web interface και γίνεται αποστολή email με την ενεργοποίησή τους και εμφανίζει τα τελευταία 64 συμβάντα του συστήματος.

DOWNLOADS: