Μodule επικοινωνιας IP100 Paradox για έλεγχο και χειρισμό του συναγερμού απομακρυσμένα.
Μodule επικοινωνιας IP100 Paradox για έλεγχο και χειρισμό του συναγερμού απομακρυσμένα.
Μodule επικοινωνιας IP100 Paradox για έλεγχο και χειρισμό του συναγερμού απομακρυσμένα.
Μodule επικοινωνιας IP100 Paradox για έλεγχο και χειρισμό του συναγερμού απομακρυσμένα.
Μodule επικοινωνιας IP100 Paradox για έλεγχο και χειρισμό του συναγερμού απομακρυσμένα.
Μodule επικοινωνιας IP100 Paradox για έλεγχο και χειρισμό του συναγερμού απομακρυσμένα.
Μodule επικοινωνιας IP100 Paradox για έλεγχο και χειρισμό του συναγερμού απομακρυσμένα.
Μodule επικοινωνιας IP100 Paradox για έλεγχο και χειρισμό του συναγερμού απομακρυσμένα.

Μodule IP100 Paradox

Μodule επικοινωνιας IP100 της εταιρίας Paradox, συμβατός με κέντρα Digiplex EVO, MG5000/5050 και Spectra SP. Παρέχει την δυνατότητα ελέγχου και χειρισμού του συναγερμού απομακρυσμένα. Ελέγχει, απεικονίζει (π.χ. ανοικτή / κλειστή ζώνη, όπλιση/αφόπλιση, προβλήματα και συμβάντα συναγερμού) και αποστέλλει τα συμβάντα μέσω δικτύου IP (LAN/WAN/Internet). Ανεξάρτητη όπλιση αφόπλιση των υποσυστημάτων (partitions) μέσω web browser. Αναβάθμιση του firmware του IP100 μέσω Internet. Υποστηρίζει SMTP και ESMTP (TLS/SSL δεν υποστηρίζεται).