Μπρελόκ proximity Net2 Hands Free Keyfob Paxton για το σύστημα Νet2Air.

Μπρελόκ Net2 Hands Free Keyfob Paxton

Μπρελόκ proximity Net2 Hands Free Keyfob της εταιρίας Paxton για το σύστημα Νet2AIR. Διαθέτει εμβέλεια από 0,85m έως 2,5m για τους αναγνώστες της σειράς P και KP, και μέχρι 5m για τον αναγνώστη Long Range. Διαθέτει μπαταρία η οποία διαρκεί 5 χρόνια.