Μονάδα ελέγχου Net2 Plus Paxton
Μονάδα ελέγχου Net2 Plus Paxton
Μονάδα ελέγχου Net2 Plus Paxton
Μονάδα ελέγχου Net2 Plus Paxton σε μεταλλικό κουτί και τροφοδοτικό
Μονάδα ελέγχου Net2 Plus Paxton
Μονάδα ελέγχου Net2 Plus Paxton
Μονάδα ελέγχου Net2 Plus Paxton
Μονάδα ελέγχου Net2 Plus Paxton σε μεταλλικό κουτί και τροφοδοτικό

Μονάδα Eλέγχου Net2 Plus Paxton

Η μονάδα Net2 Plus της εταιρίας Paxton μπορεί να διαχειριστεί μια πόρτα και δύο καρταναγνώστες με σύνδεση δικτύου Ethernet. Η Net2 plus είναι μία από τις τρεις μονάδες ελέγχου του συστήματος Net2. Είναι η πιο προηγμένη μονάδα ελέγχου, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Μπορεί να επεκταθεί έως και 200 μονάδες ανά γραμμή RS485 και να αποθηκεύσει έως 10000 ξεχωριστούς κωδικούς εισόδου και 2454 συμβάντα. Μπορεί επίσης να συνεργαστεί με αναγνώστες Paxton ή τρίτων κατασκευαστών και διαθέτει διαγνωστικά LED. Συνεργάζεται με Net2 Classic, Net2 Plus και Net2 Nano και να αντικαταστήσει τον μετατροπέα NET2 485 TCP/IP. Όπως συμβαίνει με όλες τις μονάδες ελέγχου Net2, η μονάδα Net2 plus έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί απρόσκοπτα, ακόμα και σε περίπτωση αποτυχίας των επικοινωνιών, συνεχίζοντας να επιτρέπει ή να αρνείται την πρόσβαση σε υπάρχοντες χρήστες ανάλογα με την περίπτωση.

έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί απρόσκοπτα, ακόμα και σε περίπτωση αποτυχίας των επικοινωνιών, συνεχίζοντας να επιτρέπει ή να αρνείται την πρόσβαση σε υπάρχοντες χρήστες ανάλογα με την περίπτωση. - See more at: http://sa.pointblankdemo.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD/%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85-net2-paxlock-paxton#sthash.hS3QAxFr.dpuf
έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί απρόσκοπτα, ακόμα και σε περίπτωση αποτυχίας των επικοινωνιών, συνεχίζοντας να επιτρέπει ή να αρνείται την πρόσβαση σε υπάρχοντες χρήστες ανάλογα με την περίπτωση. - See more at: http://sa.pointblankdemo.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD/%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85-net2-paxlock-paxton#sthash.hS3QAxFr.dpuf
έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί απρόσκοπτα, ακόμα και σε περίπτωση αποτυχίας των επικοινωνιών, συνεχίζοντας να επιτρέπει ή να αρνείται την πρόσβαση σε υπάρχοντες χρήστες ανάλογα με την περίπτωση. - See more at: http://sa.pointblankdemo.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD/%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85-net2-paxlock-paxton#sthash.hS3QAxFr.dpuf