Μονάδα ελέγχου Net2 Classic Paxton, κέντρο σύστημα ελεγχου πρόσβασης
Μονάδα ελέγχου Net2 Classic Paxton με μεταλλικό κουτί και τροφοδοτικό
Μονάδα ελέγχου Net2 Classic Paxton, κέντρο σύστημα ελεγχου πρόσβασης
Μονάδα ελέγχου Net2 Classic Paxton με μεταλλικό κουτί και τροφοδοτικό

Μονάδα ελέγχου Net2 Classic Paxton

Η μονάδα Net2 Classic της εταιρίας Paxton μπορεί να διαχειριστεί μια πόρτα και δύο καρταναγνώστες. Είναι η πιο προηγμένη μονάδα ελέγχου, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Μπορεί να επεκταθεί έως και 200 μονάδες ανά γραμμή RS485 και να αποθηκεύσει έως 10000 ξεχωριστούς κωδικούς εισόδου και 2500 συμβάντα. Μπορεί επίσης να συνεργαστεί με αναγνώστες Paxton ή τρίτων κατασκευαστών και διαθέτει διαγνωστικά LED. Δυνατότητα συνεργάσίας με Net2 Plus και Net2 Nano. Διατίθεται σε μεταλλικό κουτί με τροφοδοτικό και θέση για μπαταρία backup.