Μετατροπέας Δεδομένων Amersec Hardware Key για Αντικλεπτικές αντένες

Μετατροπέας Δεδομένων Amersec Hardware Key

Ο μετατροπέας δεδομένων Hardware Key είναι συμβατός με τα AM συστήματα, NG MONO RF και τους μετρητές διέλευσης πελατών. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για σύνδεση στο internet των παραπάνω αναφερόμενων συστημάτων για δυνατότητα τοπικού ελέγχου και ρυθμίσεων του συστήματος.