Κλειδαριά Ξενοδοχείου iHTL
Κλειδαριά Ξενοδοχείου iHTL
Κλειδαριά Ξενοδοχείου iHTL
Κλειδαριά Ξενοδοχείου iHTL

Κλειδαριά Ξενοδοχείου iHTL

Κλειδαριά Ξενοδοχείου iHTL, ξεκλειδώνει με κάρτα – κλειδί (i-Card). Χωρίς ζημιές από την εισαγωγή καρτών στην κλειδαριά, σε αντίθεση με το παλιό μαγνητικό σύστημα. Η iHTL ξεκλειδώνει απλά με το πέρασμα της iHTL μπροστά από την κλειδαριά. Επιτρέπει την δημιουργία πολλών αντιγράφων καρτών ώστε να έχετε τη μέγιστη ποιότητα στις παροχές σας. Επίσης περιλαμβάνει ένα μηχανικό κλειδί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Δίνεται η δυνατότητα προγραμματισμού για μελλοντική χρήση. Μπορείτε να στείλετε την iHTL μέσω e-mail στον πελάτη, ώστε όταν φτάσει ο πελάτης στο ξενοδοχείο να είναι ήδη τακτοποιημένα τα διαδικαστικά οπότε να πάει απευθείας στο δωμάτιο του χωρίς καθυστερήσεις.