Κλειδί Οπτικών Στόχων Opti Tag Releaser Amersec.

Κλειδί Opti Tag Releaser Amersec

Το κλειδί οπτικών στόχων Opti Tag Releaser της εταιρίας Amersec είναι ένα ειδικό εργαλείο το οποίο ανοίγει κλειδαριές που χρησιμοποιούνται για τους οπτικούς στόχους. Το κλειδί λειτουργεί με την ίδια αρχή όπως ένα κατσαβίδι.