Καταμετρητής Κερμάτων CS 80 Pro-Intellect

Καταμετρητής Κερμάτων CS 80 Pro-Intellect

Ο καταμετρητής κερμάτων CS 80 Pro-Intellect ταξινομεί τα κέρματα με ονομαστική αξία σε ένα πέρασμα και σταματάει αυτόνομα όταν κάποια σχισμή υποδοχής είναι γεμάτη. Επίσης μετρά συνολικά το ποσό και την συνολική ποσότητα κάθε ονομαστικής αξίας και τακτοποιεί τα κέρματα ΕΥΡΩ. Ταχύτητα μέτρησης και διαλογής 200 κέρματα/min. Διαστάσεις: 321x321x270mm και βάρος 4,5 Kg.