C-SA01
C-SA02
C-SA03
C-SA04
C-SA05
C-NK01
C-NK02
C-NK03
C-MD01
C-AL01
C-AP01
C-USB-A01
C-USB-M02, C-USB-M01
C-LG01
C-LG02
C-SA01
C-SA02
C-SA03
C-SA04
C-SA05
C-NK01
C-NK02
C-NK03
C-MD01
C-AL01
C-AP01
C-USB-A01
C-USB-M02, C-USB-M01
C-LG01
C-LG02

Καλώδια Φόρτισης Xtrim

Καλώδια Φορτιστών κατάλληλα για:

Κινητά τηλέφωνα, IPOD, PDA συσκευές, MP3/MP4 players, GPS πλουηγούς, κλπ.