Κάρτα proximity Net2 Prox Cards της εταιρίας Paxton για το σύστημα ελέγχου πρόσβασης Νet2.

Κάρτα Net2 Prox Cards Paxton

Κάρτα proximity Net2 Prox Cards της εταιρίας Paxton για το σύστημα ελέγχου πρόσβασης Νet2.