Εξωτερικό Καπάκι Σειρήνας Συναγερμού Doge Copper Venitem

Εξωτερικό Καπάκι Σειρήνας Doge Copper Venitem

Εξωτερικό καπάκι σειρήνας για την σειρά DOGE L Venitem χρώματος χαλκού.