Εξωτερικό Καπάκι Σειρήνας Συναγερμού Doge Champange Venitem

Εξωτερικό Καπάκι Σειρήνας Doge Champange Venitem

Εξωτερικό καπάκι σειρήνας για την σειρά DOGE L Venitem χρώματος Champange.