Ενδεικτική Λυχνία Πυρανίχνευσης με Busser FP/S Fdp

Ενδεικτική Λυχνία Πυρανίχνευσης με Busser FP Fdp

Φωτεινός επαναλήπτης με ήχο και κόκκινο LED υψηλής φωτεινότητας, απο πλαστικό υλικό ABS και με βαθμό στεγανότητας IP40. Τάση λειτουργίας 12 - 24Vcc.