Ασύρματο Πληκτρολόγιο Συναγερμού Κ37LCD Paradox

Ασύρματο Πληκτρολόγιο Κ37LCD Paradox

Ασύρματο πληκτρολόγιο Κ37LCD Wireless Paradox 32 ζωνών LCD Icon.Τροφοδοτείται από δύο αλκαλικές μπαταρίες “ΑΑ”. Παρέχει την δυνατότητα εμφάνισης της κατάστασης των ζωνών και του συστήματος σε πραγματικό χρόνο. Πέφτει σε κατάσταση ύπνωσης μετά από 20 δευτερόλεπτα, εφόσον δεν χρησιμοποιείται, προκειμένου να εξοικονομεί ενέργεια, παραμένει όμως συγχρονισμένο και ξυπνά αμέσως με την άφιξη κάποιας πληροφορίας από το κέντρο. Ενδείξεις Arm, Sleep,Stay και Disarmed για κάθε υποσύστημα, εμφάνιση προβλημάτων, ζωνών σε απομόνωση (bypassed) και μνήμη συμβάντων συναγερμού. Ρυθμιζόμενο backligth οθόνης και με ενσωματωμένο πομποδέκτη στα 433 MHz ή 868 MHz. Ασύρματη τυπική εμβέλεια περίπου 40 m. Το τροφοδοτικό 6V PA6 δεν είναι απαραίτητο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική τροφοδοσία