Ασύρματος Δέκτης RTX3 για πίνακες συναγερμού Paradox

Ασύρματος Δέκτης RTX3 Paradox

Ασύρματος Δέκτης RTX3 Paradox 32 ζωνών, συμβατός με κέντρα Digiplex EVO και Spectra SP. Συμβατότητα τηλεχειριστηρίων: Digiplex EVO: REM1, REM2, Spectra SP: REM1, REM2, REM3, REM15, REM101, Stand Alone: REM1. Απόρριψη παρεμβολών RF. Επίβλεψη για χαμηλή τάση μπαταρίας, tamper,check – in και ένδειξη επιπέδου θορύβου. Ένδειξη για ένταση σήματος πομπού και με 3 εξόδους PGM+1 επιπλέον προαιρετική έξοδος. Συχνότητας 868 MHz και 433 M.Hz.