Ασύρματος Ανιχνευτής PMD1P Paradox

Ασύρματος Ανιχνευτής PMD1P Paradox

Ασύρματος αναλογικός ανιχνευτής PMD1P Paradox με διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο. Κάλυψη 11 x 11 (m) με το κανονικό Fresnel. Δεν ανιχνεύει ζώα με βάρος μικρότερο των 18kgr.  Αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας. Software εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας. Πέφτει σε ύπνωση για περίοδο τριών λεπτών μετά από δύο διαδοχικές ενεργοποιήσεις του σε διάστημα 5 λεπτών. Εμβέλεια σε τυπικό οικιακό περιβάλλον 35m και συχνότητα 868 MHz.