Ασύρματος ανιχνευτής NVR780 Paradox με τέσσερις διπλούς ρυθμιζόμενους αισθητήρες εξωτερικού χώρου κάλυψης έως 12m.
Ασύρματος ανιχνευτής NVR780 Paradox με τέσσερις διπλούς ρυθμιζόμενους αισθητήρες εξωτερικού χώρου κάλυψης έως 12m.
Ασύρματος ανιχνευτής NVR780 Paradox με τέσσερις διπλούς ρυθμιζόμενους αισθητήρες εξωτερικού χώρου κάλυψης έως 12m.
Ασύρματος ανιχνευτής NVR780 Paradox με τέσσερις διπλούς ρυθμιζόμενους αισθητήρες εξωτερικού χώρου κάλυψης έως 12m.
Ασύρματος ανιχνευτής NVR780 Paradox με τέσσερις διπλούς ρυθμιζόμενους αισθητήρες εξωτερικού χώρου κάλυψης έως 12m.
Ασύρματος ανιχνευτής NVR780 Paradox με τέσσερις διπλούς ρυθμιζόμενους αισθητήρες εξωτερικού χώρου κάλυψης έως 12m.
NV780 - Protect your perimeter

Ασύρματος Ανιχνευτής NVR780 Paradox

Ο εξωτερικός ασύρματος ανιχνευτής NVR780 της εταιρίας Paradox είναι σχεδιασμένος να παρέχει περιμετρική προστασία μέσω των 2 παθητικών υπέρυθρων ανιχνευτών που διαθέτει σε κάθε πλευρά του. Ο κάθε ένας από αυτούς διαθέτει 2 ανεξάρτητους διπλούς αισθητήρες, οπτικά και ηλεκτρονικά κανάλια. Τα οπτικά είναι ειδικά σχεδιασμένα να παρέχουν πολλαπλές στενές δέσμες (2 ζεύγη σε κάθε πλευρά, συνολικά οκτώ δέσμες), προσφέροντας εξαιρετική ανίχνευση και αποφυγή ψεύτικων συναγερμών. Καλύπτει μέχρι και 12m σε κάθε πλευρά. Ο NV780 μπορεί να ρυθμιστεί σαν μια ενιαία  συσκευή (οι 2 πλευρές της συσκευής σαν μία ζώνη) ή σαν διπλή συσκευή (κάθε πλευρά ξεχωριστή ζώνη). Δυνατότητα αποφυγής ανίχνευσης ζώων έως 40Kg.