Ασύρματος Εξωτερικός Ανιχνευτής 4043 GR Bobby Lince, εξωτερικός ανιχνευτής ασύρματος

Ασύρματος Ανιχνευτής 4043GR Bobby Lince

Ασύρματος εξωτερικός ανιχνευτής 4043GR Bobby της εταιρίας Lince τριπλής τεχνολογίας ( 2 υπέρυθρα και 1 μικρόκυμα) με ψηφιακή επεξεργασία σήματος με δυνατότητα ρύθμισης. Συνεργασία με τον δέκτης ασύρματων ανιχνευτών 4052GR RX8 Lince. Δεν ανιχνεύει μικρά ζώα, έχει επίσης οριζόντια κάλυψης 600 μοίρες. Εμβέλεια σε τυπικό οικιακό περιβάλλον 10m. Ρύθμιση μέσω της λειτουργία AND για προσαρμογή της ευαισθησίας του. Στην κατάσταση triple AND πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι αισθητήρες για συναγερμό, ενώ μπορεί να επιλεχθεί double AND μεταξύ του μικροκύματος και του κάτω PIR ή του πάνω PIR. Επιπρόσθετα, υπάρχει και η λειτουργία OR, όπου οποιοσδήποτε αισθητήρας μπορεί να ενεργοποιήσει συναγερμό. Με βαθμό στεγανότητας IP54.

DOWNLOADS: