Ασύρματος Ανιχνευτής Πλημμύρας Συναγερμού FW-FLOOD Crow

Ασύρματος Ανιχνευτής Πλημμύρας FW-FLOOD Crow

Ασύρματος ανιχνευτής πλημμύρας FW-FLOOD Crow σε συχνότητα λειτουργίας 868MHz. Ενεργοποιείται σε περίπτωση διαρροής νερού ή πλημμύρας. Με μπαταρία λιθίου μεγάλης διάρκειας. Προστασία tamper στο εμπρός και στο πίσω μέρος. Μεγάλη ανοχή σε ψευδείς συναγερμούς. Παρέχει τη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας με όλους τους πίνακες της σειράς Runner μέσω του δέκτη FW-RCV-8F Crow.