Επιτραπέζιος απενεργοποιητής αυτοκόλλητων αντικλεπτικών ετικετών 8.2MHz Meco. Περιλαμβάνει τον Controller MS-DAAMT και μία ακυρωτική επιτραπέζια πλάκα DA8210. Η απενεργοποίηση των ετικετών γίνεται με το πέρασμα αυτών πάνω από την πλάκα.

Απενεργοποιητής Αντικλεπτικών Ετικετών RF 8.2Mhz Meco

Επιτραπέζιος απενεργοποιητής αυτοκόλλητων αντικλεπτικών ετικετών 8.2MHz Meco. Περιλαμβάνει τον Controller MS-DAAMT και μία ακυρωτική επιτραπέζια πλάκα DA8210. Η απενεργοποίηση των ετικετών γίνεται με το πέρασμα αυτών πάνω από την πλάκα.