Αντένα Amersec AM CONTROLLER Crystal Easy 50

Αντένα Amersec AM CONTROLLER Crystal Easy 50

Η βασική σύνθεση του συστήματος αποτελείται από μία (1) αντένα ΑΜ 58kHz. Βρίσκει εφαρμογή σε καταστήματα και πολυκαταστήματα εμπορικά, καλλυντικών, φαρμακείων, οπτικών και επίσης σε χώρους με μεγάλα ανοίγματα εισόδου ή πολύ μικρά είδη. Είναι ένα προϊόν που βασίζεται στη λειτουργία μιας μονάδας ελέγχου που είναι χωριστά από την αντένα. Μπορεί να τροφοδοτήσει συνολικά μέχρι έξι (6) αντένες μόνο με μια μονάδα ελέγχου. Όλες οι ρυθμίσεις του συστήματος γίνονται μέσω Η/Υ. Στοιχεία του συστήματος: Χειροκίνητος ή αυτόματος συγχρονισμός με άλλα συστήματα ΑΜ, εξελιγμένη ψηφιακή επεξεργασία σήματος (DSP) και δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού μέσω E-Comm. Διαθέτει RGB light και Visitor Counter (προαιρετικά).

  • Διαστάσεις (Υ)151,1cm x (Π)50cm x (Β)2cm.
  • Βάρος: 18,5kg
Ετικέτες/ΣτόχοιΑνίχνευση
Ετικέτες DRως 250 cm
Στόχοι Pencilως 300 cm
Στόχοι Rambo Tagως 360 cm

DOWNLOADS: