Αντένα Amersec AM Aluprofi Plexi 30

Αντένα Amersec AM CONTROLLER Aluprofi Plexi 30

Η βασική σύνθεση του συστήματος αποτελείται από μία (1) αντένα ΑΜ 58kHz. Βρίσκει εφαρμογή σε καταστήματα και πολυκαταστήματα εμπορικά, καλλυντικών, φαρμακείων, οπτικών και επίσης σε χώρους με μεγάλα ανοίγματα εισόδου ή πολύ μικρά είδη. Είναι ένα προϊόν που βασίζεται στη λειτουργία μιας μονάδας ελέγχου που είναι χωριστά από την αντένα. Μπορεί να τροφοδοτήσει συνολικά μέχρι έξι (6) αντένες μόνο με μια μονάδα ελέγχου. Όλες οι ρυθμίσεις του συστήματος γίνονται μέσω Η/Υ. Στοιχεία του συστήματος: Χειροκίνητος ή αυτόματος συγχρονισμός με άλλα συστήματα ΑΜ, εξελιγμένη ψηφιακή επεξεργασία σήματος (DSP) και δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού μέσω E-Comm.

  • Διαστάσεις: (Υ)152,9cm x (Π)30,3cm x (Β)6,2cm.
  • Βάρος: 7,1kg
Ετικέτες/ΣτόχοιΑνίχνευση
Ετικέτες DRως 250 cm
Στόχοι Pencilως 300 cm
Στόχοι Rambo Tagως 360 cm