Ανιχνευτής Συναγερμού Υπερύθρων και Μικρόκυματων Swan 2000 AM Crow

Ανιχνευτής Swan 2000 AM Crow

Ανιχνευτής Swan 2000 AM Crow διπλής τεχνολογίας υπερύθρων και μικροκυμάτων, με ψηφιακή ανάλυση σήματος και ξεχωριστή ρύθμιση για υπέρυθρο και μικρόκυμα και λειτουργία Anti-masking. Επίσης με αμφίδρομη αντιστάθμιση θερμοκρασίας και σύστημα αγνόηση ζώων μέχρι 25Kg, γωνία κάλυψης 90° και εμβέλεια μέχρι 15m.

DOWNLOADS: