Ανιχνευτής Συναγερμού υπερύθρων και μικροκυμάτων Swan 1000 Crow

Ανιχνευτής Swan 1000 Crow

Ανιχνευτής Swan 1000 Crow διπλής τεχνολογίας υπερύθρων και μικροκυμάτων στους 10.525 GH με ψηφιακή επεξεργασία και ξεχωριστή ρύθμιση για υπέρυθρο και μικρόκυμα. Επίσης με αμφίδρομη αντιστάθμιση θερμοκρασίας και σύστημα αγνόηση ζώων μέχρι 25Kg, γωνία κάλυψης 90° και εμβέλεια μέχρι 15m.