Ανιχνευτής Υπερύθρων NV500 Paradox
Ανιχνευτής Υπερύθρων NV500 Paradox
Χαρακτηριστηκά ανιχνευτής Υπερύθρων NV500 Paradox
Ανιχνευτής Υπερύθρων NV500 Paradox
Ανιχνευτής Υπερύθρων NV500 Paradox
Χαρακτηριστηκά ανιχνευτής Υπερύθρων NV500 Paradox
NV500 - High-Performance Infrared Motion Detector

Ανιχνευτής NV500 Paradox

Ο ανιχνευτής υπερύθρων NV500 Paradox ελέγχεται από ειδικό ψηφιακό ηλεκτρονικό κύκλωμα, Full Authority Digital Electronics Control (FADEC). Ο υβριδικός κυλινδρικός – σφαιρικός φακός 2,54 cm της Paradox με 3ης γενιάς 3D Lodiff® Fresnel segments καλύπτει περιοχή 12 x 12m με γωνία κάλυψης 102° και με κάθετη δέσμη στο 0.5m στο μέγιστο επιτρεπτό ύψος εγκατάστασης (χωρίς ακάλυπτη περιοχή). Ο ισοσταθμισμένος τρόπος ανίχνευση της Paradox, εξασφαλίζει όμοια ευαισθησία σε όλη την προστατευόμενη περιοχή. Εγκατάσταση σε χώρους με ζώα έως 16 kg και με επιλογή μονής ή διπλής επεξεργασίας σήματος, το μόνο στην κατηγορία του στην αγορά. Λειτουργία Διπλής Ψηφιακής επεξεργασίας – προσαρμογής παλμών με δύο επίπεδα επιλογής, (προστατευόμενη κάτω από πατέντα της Paradox). Ψηφιακή ισοστάθμιση θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να ανιχνεύει με την ίδια ικανότητα σε όλες τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Ψηφιακή ρύθμιση ευαισθησίας μέσω trimmer σε πέντε επίπεδα, με ενδεικτικό LED, που επιτρέπει την απόλυτη ρύθμιση για όλα τα μεγέθη χώρων.

DOWNLOADS: